Nejčastější dotazy (obavy) spojené se změnou dodavatele jsou dle našich zkušeností tyto:

Thursday, 20. July 2023

  1. Co když ENERGY BEES zkrachují – nebudu bez dodávek energií?
    Ne, nedochází k přerušení dodávek. V takovém případě je dle energetického zákona nastartován proces tzv. dodavatele poslední instance, kterým se stává obchodník odvozený od územního distributora (např. dle EON Distribuce je dodavatelem poslední instance EON Energie) a dodávka probíhá dle regulovaných cen, které jsou v současné době nižší než tržní. U domácností (maloodběru) máte dle zákona jeden rok možnost zůstat ve scénáři dodavatele poslední instance a v klidu si vybrat dodavatele nového.
  2. Co když ENERGY BEES neadekvátně zdraží a my máme podepsanou smlouvu minimálně na rok?
    I když je smlouva uzavřena minimálně na rok, jsou v takovémto případě nadřazeny zákony a vyhlášky o ochraně spotřebitele, který má nárok bez ohledu na vázanost smlouvy na základě důvodu změny ceny nebo změny všeobecných obchodních podmínek smlouvu vypovědět do jednoho měsíce, pokud byl prokazatelně o změně informován, nebo do tří měsíců, pokud o změně informován nebyl.