IT Consulting

Naše služby jsou založeny na kombinaci vrcholového poradenství a řízení projektu v souladu s životním cyklem projektu. Poskytujeme služby nejen pro vlastní implementační projekty, ale i jako externí spolupracovníci na projektech buď na straně dodavatele nebo odběratele. V oblasti SAP používáme standardní implementační metodiku ASAP společnosti SAP, garantující rychlou a kvalitní implementaci systémů SAP.

Nabízíme následující služby:

  • project managing
  • architektura řešení
  • architektura systémů
  • řízení rizik projektů
  • quality assurance
  • feasibility studies
  • migrace dat z SAP i non SAP systémů
  • IT consulting modulů SAP
  • provoz systémů SAP a postimplementační podpora
  • nastavení demosystémů