/FRB/WRITER - Nástroj pro migrace dat

Jedná se o standardizovaný nástroj pro podporu a zrychlení migrace dat v landscapech:

 • Nx SAP -> Nx SAP
 • Nx SAP -> Nx NonSAP
 • Nx NonSAP -> Nx SAP (ve vývoji)
 • Nx NonSAP -> Nx NonSAP (ve vývoji)

Celý nástroj je vyvinut v souladu s interními vývojovými pravidly společnosti SAP AG. Užívá a zrychluje standardní funkce systému SAP.

Hlavní přínosy:

 • Řízení kvality výsledku
  • Jednotný kokpit pro dialogové a hromadné zpracování
  • Kompletně nastavitelný – rozsah dat na zdroji, cílový systém
  • Předprogramovaná sada standardních SAP migračních objektů – snadno rozšiřitelná
  • Snadná implementace zákaznických objektů – ve 4 krocích
  • Jednotný protokol a statistika
  • Zabudovaná kontrola konzistence datového prostředí zdrojového systému
 • Řízení/minimalizace doby odstávky systémů
  • Optimalizován na výkon
  • Možnosti hromadného stahování dat pro N migračních objektů najednou

Oblasti/Sektory/Odvětvová řešení - užitelnost nástroje

 • SAP ERP
 • Utility (elektřina, plyn, teplo, ...)
 • Telekomunikace
 • Pojišťovnictví
 • Veřejný sektor
 • ...

Přínosy použití nástroje /FRB/ WRITER

Zkrácení doby obstávky:

 • Strana downloadu dat (standardizované tech. řešení)
 • Rychlejší kontroly a odsouhlasení výsledků migrace (standardizované tech. řešení)

Řízení kvality výsledku:

 • Sjednocené postupy migrace
 • Kontrolní mechanismy a statistiky
 • Řízení čistoty dat (předefinované kontroly kvality dat na zdrojovém systému)

Úspora nákladů na vývoj nástrojů a realizace migračních testů:

 • Jednoduché začlenění Z objektů do nástroje
 • Řízené rozdělení dat do více cílových systémů
 • Řízení dílčích testů migrace na vzorcích dat
 • Úspora nákladů na implementaci migrace v řádech set MDs
 • Standardizované generování vstupních souborů pro nástroje S/4HANA Migration Cockpit, EMIGALL, LSMW, Batch-Input, ...
 • Veškeré procesy je možné uživatelsky paralelizovat a distribuovat mezi více aplikačních serverů (navázáno na standardní mass-procesy SAP)
 • Přednastavené a připravené standardní migrační objekty a pole (možné doplnit Z pole a Z struktury)
 • Nástroj nikterak nemodifikuje zdrojová data
 • Rozsah množin relevantních dat k přenosu je uživatelsky definovatelný
 • Kontrolní nástroje: jaký objekt byl migrován/do jakého souboru/do jakého objektu cílového systému
 • ...

Podporované strategie migrace

Historie smluv:

 • VAR1: Historie otevřeného zúčtovacího období
 • VAR2: Historie omezená konkrétním termínem např.: 1.1.2012
 • VAR3: Neomezená historie

Pohybová data FI/FI-CA/RM-CA/FS-CD/PS-CD/...:

 • VAR1: Pouze otevřené položky
 • VAR2: Otevřené položky plus historické položky, na které existuje splátkový kalendář, úrok, …
 • VAR3: Neomezená historie nebo omezená konkrétním datem účtování

Historie přístrojů:

 • Změny a výměny za otevřené zúčtovací období

Volné (nezasmluvněné) objekty kmenových dat:

 • Obchodní kmenová data (Smluvní partner a Smluvní účet)
 • Technická kmenová data (Přípojný objekt, Místo spotřeby, Odběrné místo + POD)

Historie Fakt odběrných míst (např. spotřeba)

… a další …


Technické a koncepční parametry

 • Nástroj užívá dynamického řízení migračních struktur (c) FREE BEES s.r.o.
 • Veškeré procesy je možné uživatelsky paralelizovat a distribuovat mezi více aplikačních serverů (navázáno na standardní mass-procesy SAP)
 • Přednastavené a připravené standardní migrační objekty a pole (možné doplnit Z pole a Z struktury)
 • Nástroj nikterak nemodifikuje zdrojová data
 • Nástroj je vyvinutý v samostatném SAP NameSpace /FRB/… (nezasahuje do žádných funkcionalit zdrojového systému)
 • Rozsah množin relevantních dat k přenosu je uživatelsky definovatelný včetně určení cílového systému – např. 1x SAP -> Nx SAP
 • Kontrolní nástroje: jaký objekt byl migrován/do jakého souboru/do jakého objektu cílového systému
 • Nástroj může paralelně tvořit výstupy v jakémkoli předem nacustomizovaném formátu a struktuře pro další NonSAP systémy
 • Součástí nástroje jsou nástroje pro zjištění kvality dat zdrojového systému a to jak na úrovni konzistence databáze, tak na úrovni modelů kmenových dat
 • ...

Ověřená technická prostupnost

V případě zajištění a splnění níže uvedených technických nároků na zdrojový systém a implementace /FRB/WRITER/ je ověřena prostupnost 3.802.486 záznamů za hodinu objektu PARTNER.

Nároky na HW /podklady pro odhad HW/ pro splnění výše uvedené prostupnosti zdrojového systému:

 • 145 BTC procesů
 • 70 DIA procesů
 • 12 UPD procesy
 • 6 UP2 procesy
 • Procesy mohou být distribuovány do několika aplikačních serverů

Licenční politika nástroje

Licenční politika tohoto nástroje je flexibilní - od udělení licence na jednorázové použití vázané na licenční číslo produktivního systému SAP až po neomezenou licenci včetně SLA.